Mit tehet a gazdálkodó, ha objektív okok miatt nem tudja teljesíteni az agrártámogatási feltételeket?

Amennyiben objektív okok miatt a gazdálkodó nem tudja teljesíteni, a jogkövetkezmények alóli mentesülését az úgynevezett vis major bejelentés biztosítja. Erről tájékoztatja a hallgatókat Magyarné Dr. Knap Diána, a Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának főosztályvezetője.