Erősen aktuális az agrárkár-enyhítés

A kárenyhítő juttatás igénybevételének feltételei a következők:
· a termelő a használatában levő termőföldön bekövetkezett káreseményt, valamint a várható hozamcsökkenés mértékét a bekövetkezésétől számított 15 napon belül az agrárkár-megállapító szerv részére bejelentette,
· a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a mezőgazdasági termelő használatában volt,
· a termelő az adott kárenyhítési évben üzemi szinten 15 százalékot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést (bevételkiesést) szenved el, amelyet az agrárkár-megállapító szerv igazol,
· a termelő a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig maradéktalanul megfizette;
· a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor az elemi káreseményen alapuló okon kívüli okból nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.